ATEX
Kiekens is actief in de ATEX

Uw ATEX-certificering in relatie tot ontstoffing

Kiekens levert veel van haar producten met een ATEX-certificering. ATEX is een afkorting van ATmosphère EXplosible, met andere woorden: een explosieve atmosfeer. Graag leggen wij u meer uit over hoe stofzuigers, stofafzuigsystemen en centrale stofzuigsystemen u kunnen helpen.

Voor wie is ATEX van toepassing:

Het toepassingsgebied beslaat plaatsen waar ten gevolge van plaatselijke en bedrijfsomstandigheden een explosieve omgeving kan ontstaan. Oorzaak hiervan kunnen zijn: mengsels van zuurstof en ontvlambare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof onder atmosferische omstandigheden waarin de verbranding zich na ontvlamming uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Op grond van de ATEX 137-richtlijn (1992/92/EG) zijn werkgevers sinds 1 juli 2006 verplicht een explosie veiligheidsdocument op te stellen en bij te houden. Dit document maakt deel uit van de risico-inventarisatie- en -evaluatie (RI&E). Het moet onder andere een gevarenzone indeling bevatten van een werkplek met een ontplofbare atmosfeer. Reden genoeg voor uw organisatie om een helder overzicht te hebben van uw verplichtingen en de beschikbare hulpmiddelen voor het voldoen aan deze eisen.

Hoe ontstaat een explosie?

Om een explosie plaats te laten vinden zijn drie factoren nodig:

  • Brandstof (brandbaar stof, gas)
  • Zuurstof (lucht)
  • Ontstekingsbron (elektrisch of mechanisch)

Brandbare materialen zijn explosiegevaarlijk als ze in een juiste mengverhouding met zuurstof zijn. Elk brandbaar materiaal heeft een eigen mengverhouding waarin deze een explosief mengsel vormt. Hierbinnen bestaat een minimum en een maximum mengverhouding; het “lower explosion level” LEL en het “upper explosion level” UEL.

Kiekens kan u helpen met uitgekiende stofbeheersing. Onze gespecialiseerde Kiekens sales engineers geven u advies op maat over al uw vragen over ontstoffing. Eveneens kunnen wij u informeren over hoe good-house-keeping door middel van een stofzuiger of stofafzuiging u meerdere voordelen biedt en wat u in sommige gevallen resulteert in een minder zware gevarenzone indeling of het wegvallen van een gevarenzone indeling.

Onze Markten

Kiekens is toonaangevend in stofafzuiging, van filtratie en ventilatie tot minutieuze ontstoffing.
Onze doordachte, werkbare en betaalbare totaaloplossingen voegen daadwerkelijk waarde toe aan uw bedrijfsproces.

: